Disclaimer

Novexo verleent u hierbij toegang tot de website www.novexo.be en
nodigt uit de hier aangeboden producten af te nemen.

Novexo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te
passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Novexo spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en dan dacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Novexo.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten word geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Novexo nummer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bi Pantino.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Novexo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vragen hierover Mail: info@novexo.be

Telefoonummer: +32468358579