Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser worden opgeslagen of op het computersysteem van de gebruiker door de internetbrowser. Wanneer een gebruiker toegang heeft tot een website, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een unieke reeks tekens waarmee de browser kan worden geïdentificeerd bij toekomstige toegang tot de website.

Cookies worden op uw computer bewaard. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden geïnformeerd voordat cookies worden geplaatst, individueel beslissen over acceptatie en de opslag van cookies en de overdracht van de daarin opgeslagen gegevens voorkomen. Opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. We willen echter opmerken dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Informatie over het beheer van cookies in de belangrijkste browsers (inclusief uitschakeling) vindt u op de volgende links:

Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-toestaan-en-weigeren Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij anders vermeld in het onderstaande privacybeleid, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies uitsluitend voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit en veiligheid van onze website. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawijziging, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Het is noodzakelijk dat uw browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG, die de verwerking van persoonsgegevens toestaat in het legitieme belang van het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en het gebruiksvriendelijk en effectief ontwerpen van ons aanbod.

U heeft te allen tijde het recht om om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen deze verwerking op grond van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG.

Analytische reclame

Gebruik van Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ligt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is het gelieerde bedrijf van Google dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de geldende gegevensbeschermingswetten.

Doel van gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. De webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website waarvandaan de gebruiker naar een website is gekomen (zogenaamde referrer), welke subpagina's van de website zijn bezocht, hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bekeken. Google Analytics plaatst cookies in de internetbrowser van de gebruiker om de analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk te maken.

Rechtsgrondslag en rechtmatig belang

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is Art. 6 Par. 1 lit. f AVG. Ons rechtmatige belang ligt in de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons webaanbod als onze reclame te optimaliseren.

Ontvanger/ontvangerscategorieën

De ontvanger van de gegevens is Google.

Overdracht naar een derde land of internationale organisatie

Persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS. De overdracht van persoonlijke gegevens naar de VS is gebaseerd op besluiten inzake adequaatheid van de Europese Commissie. Details zijn te vinden op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Bewaartermijn van de gegevens

De door ons verzonden gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-identificaties worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd.

Rechten van betrokkenen

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door de cookie-instellingen te openen en daar uw keuze te wijzigen.

Intrekking van de toestemming

U kunt uw browser zo instellen dat cookies in het algemeen worden afgewezen of alleen onder bepaalde voorwaarden worden geaccepteerd. U kunt cookies ook automatisch laten verwijderen bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan echter leiden tot het niet volledig kunnen gebruiken van alle functies van onze website.

Gebruik van cookies die geen toestemming vereisen

Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatie of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden op basis van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art